#

Tussenevaluatie

Frequentie

Eenmaal halverwege het begeleidingstraject (december/januari)
Eenmaal aan het eind van het schooljaar/traject (mei/juni)

Doel

Vaststellen van voortgang op didactische en persoonlijke doelen
Vervolg traject en afspraken

Agenda

1. Ouders: voortgang thuis
Leerling: voortgang geheel
2. Docent: verslag voortgang in de bijles
3. Resultaten vanuit school
4. Conclusie: effectiviteit van begeleiding tot op heden
5. Bijstellen plan voor komende periode.
6. Communicatie/afspraken