Programma

Feniks biedt een breed programma, waarbinnen het schoolse programma ingang is om ook sociale vaardigheden, zelfsturend en reflecterend vermogen te stimuleren.

1. Educatheek

In een bibliotheek met louter leermiddelen kunnen kinderen oefenen met vaardigheden op een speelse manier. Denk bijvoorbeeld aan taalactiviteiten om de woordenschat te vergroten of te leren een verhaal samen te stellen.

materiaal-educatheek.jpg

Rekenen: het oefenen van diverse vaardigheden
Aardrijkskunde: inzicht in de aarde
Verhalendobbelstenen: om zinnen te oefenen, werkwoorden en alle taalregels
Breuken: een heikel onderwerp voor veel bovenbouwers. Concreet materiaal helpt het leren

De Educatheek is een plezierige plek, waar de focus ligt op het ontdekkend leren. De leermaterialen kunnen geleend worden, zodat ouders ook thuis zien waar hun kind mee bezig is. Er wordt een brug geslagen tussen thuis en school.

educatheek.jpg

2. Bijles / huiswerkbegeleiding

In een klein groepje of individueel worden kinderen begeleid op schools en pedagogisch gebied. We zorgen voor kleine groepen van maximaal vijf a zes leerlingen, waarbij de kinderen onderling ongeveer op hetzelfde niveau zitten. In en door de les helpen we kinderen zichzelf positief te programmeren en doelen te stellen aan de hand van hun talenten.

Leerdoelen beschouwen we als een uitdaging, niet als een zwakte. Iedereen heeft tenslotte zwakke plekken. Het is een gelegenheid om te leren omgaan met een tegenslag of moeilijke situatie.

fleur_uitleg.jpg

3. Interactie trainingen en welzijnsworkshops

Op vaste regelmatige momenten in het programma nemen ouders deel aan de les en leren zo hoe ze hun kind kunnen helpen met lezen en leren.

Feniks helpt ouders heel bewust op te voeden en waar nodig bij te sturen.Dat doen we door informatie avonden, waarbij thema’s als leren leren, normen en waarden, taalontwikkeling of geheugentraining aan bod komen.

Daarnaast bieden we trainingsmomenten waarbij ouders met kind moeten samenwerken en leren hoe ze door moeten zetten en elkaar op een positieve manier moeten steunen/instrueren. We zorgen voor positieve momenten waarin onderling vertrouwen groeit en communicatie verbeterd wordt. Dit met behulp van samenwerkingspartners, zoals het Fun Forest Foundation.

Ook de algemene welzijn van kinderen komt aan bod. Wat is nodig om in balans te zijn? Wat doe je als je stress voelt? Wat heb je nodig om te ontspannen? Kinderyoga en Kindermassages zijn trainingen die gegeven worden. Indien nodig.

normen-waarden-spel.jpg

bomen-klimmen.jpg