#

Onze visie

We gebruiken onderwijs als ingang om kinderen sociaal gezien sterker te maken en goed voor te bereiden op een actieve toekomst in de samenleving. Door te weten wie je bent, waar je talenten liggen, hoe je omgaat met tegenslagen en hoe je jezelf presenteert aan de wereld, kun je de kansen aangrijpen die jou verder brengen.

Leerlingen die thuis en in regulier onderwijs te weinig leermogelijkheden krijgen, krijgen via Stichting Feniks de kans om leerachterstanden in te halen, hiaten in kennis op te vullen en zelfvertrouwen en leerplezier op te bouwen.

Achtergrond

Kinderen uit zogenaamde kansarme gezinnen hebben te maken met armoede, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun leven en dus hun ontwikkeling. Ouders zijn veelal onvoldoende geschoold om hun kind bij te staan in het leerproces of hebben de financiële middelen niet om daarin te voorzien.

Uit een bron van het CBS blijkt dat één op de vijf leerlingen van MBO onderwijs uitvalt. Leerlingen uit een eenoudergezin hebben daarbij een vergrote kans. Volgens het Nederlands Onderwijsinstituut hebben allochtone leerlingen meer kans om uit te vallen, waarschijnlijk door de afkomst uit een gezin met lager inkomen. Het kabinet zet actief in om de uitval in onderwijs terug te dringen naar 25.000 in 2016.

Onze visie is: Iedereen optimale kansen om zich te ontwikkelen

Onze doelstellingen

  1. Leerlingen leren welke vaardigheden ze nodig hebben in de maatschappij en ontwikkelen zich daarin.
  2. Leerlingen krijgen bijles en leermateriaal aangeboden om schoolse vaardigheden te ontwikkelen en eventuele achterstanden in te halen.
  3. Ouders worden nauw bij het programma betrokken, nemen actief deel aan lessen en trainingen en leren de pedagogische tricks of the trade.
  4. Ouders en kinderen krijgen plezier in het leren, leren meta-communiceren en krijgen inzicht in hun sterke en zwakke kanten daarin.